Tag Archives: HG912/2010

Despre terenurile de zbor

În România, activitatea de zbor se desfăşoară, în principiu, pe terenuri de zbor certificate, aceasta însemnând terenuri autorizate sau înregistrate. Detalii privind aceste terenuri precum şi modalităţile de certificare se găsesc în Ordinul nr. 479/2010. Procedurile de zbor în spaţiul aerian naţional, precum şi condiţiile pentru decolarea şi aterizarea aeronavelor civile pe şi de pe alte terenuri decât cele certificate, sunt stipulate în HG912/2010. Prevederi referitoare la licenţierea piloţilor sunt cuprinse în următoarele documente: JAR-FCL 1, pentru licenţierea piloţilor de avion, RACR-LPAN 2, pentru licenţierea piloţilor de planor şi motoplanor şi RACR-APAN-ULM, pentru licenţierea piloţilor de aeronave ultrauşoare motorizate.

Pe scurt, pentru a putea zbura ca pilot la bordul unei aeronave, indiferent de clasa acesteia, sunt necesare trei documente:

  • Licenţa de zbor în termen de valabilitate pe clasa sau tipul respectiv de aeronavă
  • Licenţa medicală în termen de valabilitate
  • Certificat general de operator radiotelefonist

Pentru a putea desfăşura activitate de zbor pe şi de pe terenuri de zbor, altele decât cele certificate, în HG912/2010 se prevăd următoarele: O aeronavă civilă cu greutatea maximă la decolare mai mică de 5700 kg, care execută un zbor intern, după reguli de zbor la vedere, poate decola şi ateriza pe şi de pe un teren necertificat respectând următoarele condiţii CUMULATIVE:

  • terenul respectiv se află în extravilan şi s-a obţinut permisiunea primarului localităţii pe raza căreia se află terenul
  • proprietarul sau administratorul terenului a aprobat desfăşurarea activităţii de zbor pe terenul respectiv;
  • dimensiunile şi configuraţia terenului permit exploatarea, în condiţii de siguranţă, a tipului respectiv de aeronavă;
  • eventualele restricţii în legătură cu terenul de zbor impuse de către primar sau administratorul terenului sunt cunoscute şi respectate de către operatorul (proprietarul) aeronavei respective.

Prin urmare, pentru posesorul unui teren extravilan amenajat conform reglementărilor, este nevoie de o licenţă de zbor validă şi de aprobarea primăriei pe raza căreia se află terenul.

Pentru terenuri intravilane, este nevoie de certificarea acestora de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Putina scoala